Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - eerie

Strony: [1]
1
Showcase / Prosta sieć reklamowa w Symfony
« dnia: Kwietnia 08, 2020, 14:17:47 »
Chciałbym poddać ocenie moją bardzo prostą aplikację napisaną w Symfony.

Tutaj jest dostępne repozytorium do aplikacji i biblioteki do obsługi Api:

https://github.com/webeeq/symfony.eeq
https://github.com/webeeq/sieciq

Prosiłbym o podanie przynajmniej tych najbardziej rażących błędów.

2
Pomoc / Deklaracja opcji "default" w klasie encji
« dnia: Kwietnia 08, 2020, 11:55:56 »
Mam wątpliwość odnośnie tworzenia klas encji tabel bazy danych w Symfony. Czy dobrze to robię (przykład poniżej)? Chodzi mi głównie o brak deklaracji opcji "default".

https://github.com/webeeq/symfony.eeq/blob/master/src/Entity/Site.php

3
Pomoc / Jak się odwołać w PHP do wartości z pliku yaml?
« dnia: Października 02, 2018, 10:37:26 »
Witam

Zainstalowałem FOSUserBundle i mam w ustawienia zadeklarowany adres e-mail "symfony20160510@gmail.com":

https://github.com/webeeq/sieciq3.eeq/blob/master/config/packages/fos_user.yaml

Problem [lub nie] w tym, że dubluję tę wartość ponownie w klasie konfiguracyjnej:

https://github.com/webeeq/sieciq3.eeq/blob/master/src/Bundle/Config.php

Jak odczytać adres e-mail zadeklarowany w pliku yaml tak, aby użyć tę wartość w pliku PHP?

Pozdrawiam
Robert

4
Pomoc / Automatycznie wykonywana usługa
« dnia: Sierpnia 19, 2018, 13:33:39 »
Mam taki kod na początku każdego kontrolera:

$config = new Config();
$session = $request->getSession();
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$cookieLogin = new CookieLogin($em, $config);
$cookieLogin->setCookieLogin($session);

Pozawala mi to sprawdzić w sesji, czy jest zalogowany użytkownik. Jeśli nie jest, to loguje go na podstawie ciasteczka, jeśli takie zostało utworzone przy logowaniu.

Moje pytanie. Czy da się utworzyć usługę, która automatycznie wykona mi ten kod bez konieczności umieszczania go i wywoływania w każdym kontrolerze z osobna?

Pozdrawiam
Robert

5
Showcase / Symfony 4.1 vs Framework3
« dnia: Sierpnia 01, 2018, 11:20:12 »
Witam

Napisałem prostą aplikację we framework'u Symfony 4.1. Chciałbym poddać ją Waszej ocenie. Czy może być tak napisana i co ewentualnie powinienem poprawić. Link do repozytorium jest tutaj:

https://github.com/webeeq/sieciq.eeq

I biblioteka do obsługi REST API:

https://github.com/webeeq/sieciq

Potem napisałem własny szkielet aplikacji w PHP 7.2. Wzorowałem go na framework'u Symfony. Starałem się, aby był możliwie najprościej napisany, by działał możliwie najszybciej. Link do SVN:

https://github.com/webeeq/framework3.eeq

Zastanawia mnie jedno. Symfony strasznie długo się prekompiluje (5-20 s). Potem działa dość szybko, ale moja aplikacja jest wiele razy wydajniejsza. Czy nie dyskredytuje to Symfony do używania przy projektach dla dużej rzeszy użytkowników? Czy nie lepiej jest wtedy napisać coś po swojemu?

Pozdrawiam
Robert

6
Pomoc / Metoda redirectToRoute() obcina mi url
« dnia: Maja 21, 2016, 00:53:08 »
Witam!

Mam taki Route w kontrolerze:

    /**
     * @Route("/szukanie,{formSearch},firma,{formName},ulica,{formStreet},kod,{formPostcode},miejsce,{formProvince},{formCity},sortowanie,{formSort},{formDescend},zlecenia,{formOrder},komentarze,{formComment},strona,{formLevel}",
     *        name="searchpage", defaults={"formSearch" = 0, "formName" = "", "formStreet" = "", "formPostcode" = "", "formProvince" = 0, "formCity" = 0, "formSort" = 1, "formDescend" = 1, "formOrder" = 1, "formComment" = 0, "formLevel" = 1},
     *        requirements={"formSearch": "\d+", "formName": "[^/]*", "formStreet": "[^/]*", "formPostcode": "[^/]*", "formProvince": "\d+", "formCity": "\d+", "formSort": "\d+", "formDescend": "\d+", "formOrder": "\d+", "formComment": "\d+", "formLevel": "\d+"})
     */
    public function fullSearchAction(Request $request, $formSearch, $formName, $formStreet, $formPostcode, $formProvince, $formCity, $formSort, $formDescend, $formOrder, $formComment, $formLevel)
    {
        // [...]
    }

Tak przekierowuję:

    /**
     * @Route("/szukanie")
     */
    public function searchAction()
    {
        return $this->redirectToRoute('searchpage');
    }

Taki wyświetla się url w przeglądarkach:

http://127.0.0.1:8000/szukanie,0,firma,,ulica,,kod,,miejsce,0,0,sortowanie,1,1,zlecenia,1,komentarze,0,strona

Powinien być taki:

http://127.0.0.1:8000/szukanie,0,firma,,ulica,,kod,,miejsce,0,0,sortowanie,1,1,zlecenia,1,komentarze,0,strona,1

Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Uważam, że wszystko zrobiłem OK. Proszę o radę...

Pozdrawiam
Robert

7
Witam!

Mam taki problem. Zapisuję w bazie danych czas strefy zero (UTC). Teraz chcę, aby użytkownikom wyświetlał się z uwzględnieniem przesunięcia dla ich kraju (Polska) w zimie czy latem. Jak to ustawić dla twing'a i php'a? Nie mogę nigdzie znaleźć...

Pozdrawiam
Robert

8
Pomoc / Problem z AJAX'em
« dnia: Maja 11, 2016, 18:50:21 »
Na stronie poniżej znalazłem przykład użycia Ajax'a w Symfony, ale coś nie zrozumiałem i nie działa. Wyświetla się napis BUTTON i jak go kliknę, to nic się nie dzieje. Pomóżcie znaleźć mi błąd...
http://stackoverflow.com/questions/13584591/how-to-integrate-ajax-with-symfony2

W app/config/routing.yml dodałem na końcu:
AppBundle_ajax_update_mydata:
    path:     /ajax/call
    defaults: { _controller: AppBundle:Ajax:AjaxUpdate:ajax }

W app/Resources/views/ajax/ajax.html.twig umieściłem:
<html>
<body>
<p class="button">BUTTON</p>
<script type="text/javascript" src="/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function buttonPressed() {
        $.post('{{ path('AppBundle_ajax_update_mydata') }}', {data1: 'mydata1', data2: 'mydata2'}, function(response) {
            if (response.code == 100 && response.success) {
                document.write('XXXXXX');
            }
        }, 'json');
    }

    $(document).ready(function() {
        $('.button').click(function() {
            buttonPressed();
        });
    });
</script>
</body>
</html>

Stworzyłem kontroler:
<?php
// src/AppBundle/Controller/AjaxController.php
namespace AppBundle\Controller;

use 
Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use 
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;

class 
AjaxController extends Controller
{
    
/**
     * @Route("/ajax")
     */
    
public function ajaxAction()
    {
        return 
$this->render('ajax/ajax.html.twig');
    }
}
?>


I plik z Ajax'em:
<?php
// src/AppBundle/Ajax/AjaxUpdate.php
namespace AppBundle\Ajax;

use 
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use 
Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;

class 
AjaxUpdate extends Controller
{
    public function 
ajaxAction()
    {
        
$request $this->container->get('request');
        
$data1 $request->query->get('data1');
        
$data2 $request->query->get('data2');

        echo 
$data1 ' ' $data2;

        
$response = array('code' => 100'success' => true);
        return new 
JsonResponse($response);
    }
}
?>


Coś mi nie działa. Potraficie podpowiedzieć mi, gdzie jest błąd?

9
Witam

Mam kilka pytań odnośnie programowania w Symfony 2.8:

1. Jak ustawić globalny URL, aby dodawać go w linkach, by wskazywały na konkretną domenę?
2. Jak włączyć własną stronę obsługi błędu 404, gdy Symfony nie może znaleźć ścieżki do podstrony?
3. Mam metody pobierające z bazy dane o kategoriach i miejscach w menu po lewej (sidebar). Menu wyświetla się na wielu podstronach. Da się to ustawić raz globalnie, aby nie ustawiać dla każdego kontrolera ponownie to samo?

Pozdrawiam

10
Pomoc / Błąd przy dodawaniu danych do bazy
« dnia: Lutego 25, 2016, 21:41:02 »
Witam. Mam problem...

Mam metodę dodającą poleceniem INSERT dane do tabeli kategorii bazy MySQL.

Cytuj
    public function addCategoryData($category, $active, $name)
    {
        $rsm = new ResultSetMapping();
        $query = $this->_em->createNativeQuery(
            'INSERT INTO `category` (`category_id`, `active`, `name`)
            VALUES (:category, :active, :name)', $rsm
        );
        $query->setParameter('category', $category);
        $query->setParameter('active', $active);
        $query->setParameter('name', $name);
        $result = $query->getResult();

        return $result;
    }

Używam jej w kontrolerze.

Cytuj
$this->getDoctrine()->getRepository('AppBundle:Category')->addCategoryData(NULL, 1, 'Główne');
$this->getDoctrine()->getRepository('AppBundle:Category')->addCategoryData(1, 1, 'Żywność');
$this->getDoctrine()->getRepository('AppBundle:Category')->addCategoryData(1, 1, 'Używki');

Dodawana jest pierwsza kategoria i wywala mi komunikat błędu:

SQLSTATE[HY000]: General error

i w logu

CRITICAL - Uncaught PHP Exception Doctrine\DBAL\Driver\PDOException: "SQLSTATE[HY000]: General error" at D:\Symfony\fachowcy_svn\trunk\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php line 117

W podanym miejscu w pliku jest wywołanie błędu

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error

Jak zakomentuję możliwość wywalenia błędu we wskazanym pliku, to strona wyświetla się normalnie i dodają się wszystkie kategorie. Nie tylko jedna...

Szukałem kilka godzin i nigdzie nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na ten konkretny problem. Ludzie piszą o zmianie w my.ini dozwolonych pakietów (max_allowed_packet=256M), ale to nie pomaga pomimo restartowania serwera.

Podpowiedzcie mi, co robię nie tak.

Strony: [1]