Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - dopelganger

Strony: [1] 2 3
1
Dyskusje / Błąd konfiguracji security.yaml dla podwójnej autoryzacji
« dnia: Października 25, 2018, 07:34:59 »
Witam
robie dwie autoryzacje : fosuserbundle i autoryzacja http dla aplikacji REST, (jak w dokumentacji: https://symfony.com/doc/4.0/security/multip...providers.html)
wszystko w obrębie jedego projektu i wyrzuca mi błąd (po zalogowaniu się):
You must configure the check path to be handled by the firewall using form_login in your security firewall configuration.
Prośba o pomoc. Dzięki.

Poniżej mój secuity.yaml

Kod: (php) [Zaznacz]
security:
    providers:
        chain_provider:
            chain:
                providers: [fos_userbundle, in_memory]
        in_memory:
            memory:
                users:
                    admin:
                        password: '%env(API_REST_PASSWORD)%'
                        roles: 'ROLE_API'
        fos_userbundle:
            #id: fos_user.user_provider.username
            entity: { class: App\Entity\User, property: username }
    firewalls:
        dev:
            pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
            security: false
        main:
            pattern: ^/
            anonymous: true
            http_basic:
                provider: in_memory
            logout: ~
 
        secured_area:
            pattern: ^/
            provider: fos_userbundle
            form_login:
                csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
                #login_path: fos_user_security_login
                check_path: fos_user_security_check
 
    access_control: 
        - { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
        - { path: ^/admin, role: ROLE_ADMIN }
        - { path: ^/data, role: ROLE_API }
        #- { path: ^/register, role: ROLE_ADMIN }
        #- { path: ^/resetting, role: ROLE_ADMIN }
        # - { path: ^/profile, role: ROLE_USER }
    encoders:
        Symfony\Component\Security\Core\User\User: plaintext
        App\Entity\User: bcrypt

2
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Października 05, 2016, 15:45:12 »
a może do entity Post.php dodać funkcję na zmniejszanie obrazków? można to jakoś zaimplementować aby zadziałało ? lub może w kontrolerze??

Kod: (php) [Zaznacz]

private function resizeImage($filename, $max_width, $max_height)
{
list($orig_width, $orig_height) = getimagesize($filename);

$width = $orig_width;
$height = $orig_height;

if ($height > $max_height) {
$width = ($max_height / $height) * $width;
$height = $max_height;
}
if ($width > $max_width) {
$height = ($max_width / $width) * $height;
$width = $max_width;
}

$height = intval($height);
$width = intval($width);
$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);

switch (exif_imagetype($filename))
{
case 1: /* IMAGETYPE_GIF */
$image = imagecreatefromgif($filename);
break;
case 2: /* IMAGETYPE_JPEG */
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
break;
case 3: /* IMAGETYPE_PNG */
$image = imagecreatefrompng($filename);
break;
}
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height,$orig_width, $orig_height);
return $image_p;
}

3
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 26, 2016, 13:12:32 »
Znajdź plik DoctrineImgBundle/Upload/Upload.php i w linii 127 umieść var_dump($this->image);die;

nic się nie wyświetla

4
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 26, 2016, 06:57:53 »
No to listener się odpala... więc zostaje tylko sprawdzanie dlaczego nie wchodzi do warunku... $this->image jest nullem?

w entity?
dodałem do setImage i getImage

Kod: (php) [Zaznacz]
var_dump($this->image);
i nic nie wyświetla.

5
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 25, 2016, 10:17:40 »
Coś mi się nie chce wierzyć... to jakim cudem wypełnia Ci się pole path?
Znajdź plik DoctrineImgBundle/Listener/UploadDoctrineListener.php i w linii 23 umieść var_dump('fired');die; i zobacz czy Ci się wyświetli.

string(5) "fired"

string(18) "LifecycleEventArgs"  ---> to się pojawia kiedy usuwam plik -- mam obok zdjęcia przycisk, który usuwa plik z serwera

6
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 23, 2016, 08:22:56 »
Tam masz listener, a nie encję. Czyli listener się nie odpala?:O

tak

7
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 22, 2016, 18:30:23 »
Sprawdzasz czy wchodzi do warunków itp...?

wobec tego nie.

np. dodałem do funkcji upload i preUpload

Kod: (php) [Zaznacz]
echo 'aaaaaaaaaaaaaaaa';  AAAAAAAAAAAA
co powinno wywalić błąd, a nie wywaliło.

A co mnie jeszcze zastanowiło, to czy jeśli w swojej klasie mam już upload i preUpload to czy przypadkiem nie nadpisuje tych funkcji i czy one nie dublują się itp.
Tak tylko gdybam.

8
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 22, 2016, 08:18:57 »
Wprowadź getImage i setImage do swojej klasy - to samo z getPath i setPath.
W przypadku tego bundle'a jest tworzony obiekt tej klasy: Weysan\DoctrineImgBundle\Upload;
W konstruktorze tej klasy jest wykonywana metoda preUpload i upload po spełnieniu tego warunku:

if(null !== $this->image){
Sprawdź czy on się wykonuje. Po prostu zdebuguj tą klasę i będziesz wiedział co jest nie tak...

a jak się debuguje klase?

9
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 21, 2016, 12:15:27 »
A w którym katalogu szukasz tej miniaturki? Encja wygląda chyba ok. Czy właściwość path jest wypełniona po uploadzie?

w katalogu web/images/uploads/thumb
pole path - jest zapisane w bazie

10
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 21, 2016, 06:39:32 »
Opcji uploadDir nie ma w konfiguracji bundle'a. Jest tylko opcja public_root. Wynika z tego, że musisz usunąć tą opcję z konfiguracji - nie wiem skąd ją wziąłeś. Wstaw tutaj całą encję

usunąłem uploadDir - faktycznie zostawiłem syf, ale to przez różnorodność kombinacji ;) - tak czy tak to nic nie zmienia i nie tworzy miniatur :/
a to kod z entity:

Kod: (php) [Zaznacz]
<?php

namespace TestBundle\Entity;

use 
Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use 
Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
use 
Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
use 
Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile;

use 
Gedmo\Mapping\Annotation as Gedmo;

use 
Weysan\DoctrineImgBundle\Annotations\ImgResize;


/**
 * @ORM\Entity(repositoryClass="TestBundle\Repository\PostRepository")
 * @ORM\Table(name="posts")
 * @ORM\HasLifecycleCallbacks
 */
 
class Post
{
    
/**
     * @ORM\Id
     * @ORM\GeneratedValue
     * @ORM\Column(type="integer")
     */
    
private $id;

    
/**
     * @ORM\Column(type="boolean")
     */
    
private $enabled;

    
/**
     * @ORM\Column(type="string")
     * @Assert\NotBlank()
     */
    
private $title;

    
/**
 * @Gedmo\Slug(fields={"title"}, updatable=false)
     * @ORM\Column(type="string",unique=true)
     */
    
private $slug;

    
/**
     * @ORM\Column(type="text")
     * @Assert\NotBlank(message="post.blank_content")
     * @Assert\Length(min = "10", minMessage = "post.too_short_content")
     */
    
private $content;

    
/**
     * @ORM\Column(type="datetime")
     * @Assert\DateTime()
     */
    
private $publishedAt;


    public function 
__construct()
    {
        
$this->publishedAt = new \DateTime();
    }

public function setId($id)
    {
        
$this->id $id;
    }

    public function 
getId()
    {
        return 
$this->id;
    }

    public function 
getEnabled()
    {
        return 
$this->enabled;
    }

    public function 
setEnabled($enabled)
    {
        
$this->enabled $enabled;
    }


    public function 
getTitle()
    {
        return 
$this->title;
    }

    public function 
setTitle($title)
    {
        
$this->title $title;
    }

    public function 
getSlug()
    {
        return 
$this->slug;
    }

    public function 
setSlug($slug)
    {
        
$this->slug $slug;
    }

    public function 
getContent()
    {
$this->content str_replace('../../../','/',$this->content);
        return 
$this->content;
    }

    public function 
setContent($content)
    {
        
$this->content $content;
    }

    public function 
getPublishedAt()
    {
        return 
$this->publishedAt;
    } /**
     * Image path
     *
     * @var string
     *
     * @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=false)
     */
    
private $path;


 /**
     * Image image
     *
     * @var string
     *
 * @ImgResize("image", width="100", height="100", uploadDir="images/uploads/thumb", saveField="path", strict=true, crop=true)
     * @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=false)
     */
    
private $image;


/**
     * Image file
     *
     * @var File
     *
     * @Assert\File(
     *     maxSize = "500k",
     *     mimeTypes = {"image/jpeg", "image/jpg", "image/gif", "image/png", "image/bmp"},
     *     maxSizeMessage = "The maxmimum allowed file size is 500kB.",
     *     mimeTypesMessage = "Only the filetypes image are allowed."
     * )
     */
    
private $file;

    public function 
getPath()
    {
        return 
$this->path;
    }

    public function 
setPath($path)
    {
        
$this->path $path;
    }

    public function 
getFile()
    {
        return 
$this->file;
    }

    public function 
setFile($file)
    {
        
$this->file $file;

if (isset($this->path)) {
$this->path $file;
} else {
$this->path 'initial';
}
return $this;
    }

/**
 * @ORM\PrePersist()
 * @ORM\PreUpdate()
 */
public function preUpload()
{   
if (null !== $this->getFile()) {
$filename sha1(uniqid(mt_rand(), true));
$this->path $filename.'.'.$this->getFile()->guessExtension();
}
}

/**
 * @ORM\PreRemove()
 */
public function removeUpload()
{
if ($file $this->getAbsolutePath()) {
unlink($file); 
}
}

public function getAbsolutePath()
{
return null === $this->path null $this->getUploadRootDir() . '/' $this->path;
}

protected function getUploadRootDir()
{
return __DIR__ '/../../../web/' $this->getUploadDir();
}

protected function getUploadDir()
{
return 'images/uploads';
}


/**
 * @ORM\PostPersist()
 * @ORM\PostUpdate()
 */
public function upload()
{
if (null === $this->getFile()) {
return;
}

$this->getFile()->move(
$this->getUploadRootDir(),
$this->path
);

$this->file null;
}

}

11
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 20, 2016, 08:21:12 »
Masz w dokumentacji:

Cytuj
uploadDirDate : (true or false, default is false) if the directory manages folders by date (uploadDir/YYYY/MM/). The folder must be existing.

Ustaw to na false albo dodaj właściwość uploadDirDate w swojej encji z metodą setUploadDirDate i getUploadDirDate

dalej lipa, błąd:
Unrecognized option "uploadDir" under "weysan_doctrine_img"

mam tak:
config.yml
Kod: (php) [Zaznacz]
imports:
...
    - { resource: "@WeysanDoctrineImgBundle/Resources/config/config.yml" }
    - { resource: "@WeysanDoctrineImgBundle/Resources/config/services.yml" }

weysan_doctrine_img:
    public_root: %kernel.root_dir%/../web/
    uploadDir: false

entity:
Kod: (php) [Zaznacz]
<?php

use Weysan\DoctrineImgBundle\Annotations\ImgResize;

    
/**
     * @var string
     *
     * @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=false)
     * @ImgResize("image", width="100", height="100", uploadDir="images/uploads/thumb", saveField="path", strict=true, crop=true)
     */
    
private $image;

rozumem, że w tabeli dodaje pole image - bo tak zrobiłem, no i mam katalogi z uprawnieniami 777 /web/images/uploads/thumb
ale jak usune całkowicie ten zapis  uploadDir: false to błedy znikają ale nie działa tworzenie miniatury, przynajmniej nie widze w katalogu thumb - po odświeżeniu.


12
Pomoc / Odp: ComurImageBundle
« dnia: Września 19, 2016, 14:59:11 »
poddałem sie z tym całym comurem i zainstalowałem https://github.com/Weysan/DoctrineImgBundle
no i w myśl prawa Murphyego "każde rozwiązanie przynosi nowe problemy" , to również :/ :/ :/

wszystkie kroki poczyniłem jak w instrukcji i wyrzuca błąd:
Unknown property 'uploadDirDate' on annotation 'Weysan\DoctrineImgBundle\Annotations\ImgResize'.

czy jest coś prostego do tworzenia miniatur co zadziała bez problemu?
Próbowałem już:
- ElendevImageBundle
- GregwarImageBundle
- LiipImageBundle

i każde rozwiązanie nie działa :/ Przeleciałem cały internet w poszukiwaniu odpowiedzi ale wszystko spełzło na niczym.
że tak powiem, mam dość :/

w LiipImageBundle zainstalowałem krok w krok i nic się nie dzieje, żadnych błędów :/
w dwóch pozostałych to samo :/
ja pierdykam...

13
Pomoc / ComurImageBundle
« dnia: Września 16, 2016, 10:23:21 »
cześć
zainstalowałem bundla ComurImageBundle wg. instrukcji:
https://github.com/comur/ComurImageBundle

wywala mi błędy w przeglądarce (po odświeżeniu):
GET 500 - Failed to load resource http://example.com/web/app_dev.php/js/routing?callback=fos.Router.setData

jak klikne przycisk plugina to wywala błąd:
Uncaught Error: The route "comur_api_image_library" does not exist.

Prosze o pomoc.

14
Pomoc / Odp: Twig Extension nie działa
« dnia: Września 05, 2016, 07:52:07 »
mam: "twig/extensions": "~1.0",

zaktualizowałem do 1.4 , wyczyściłem cache i dalej to samo.
Ale kupa.

15
Pomoc / Odp: Twig Extension nie działa
« dnia: Września 03, 2016, 06:52:12 »
nadal to samo  :-\
The function "resizer" does not exist in TestBundle...

w xml tak ma być?
Kod: (html) [Zaznacz]
<parameter key="twig.filter.image.resizer.filter.class">TestBundle/Twig/AppExtension</parameter>
a w szablonie twiga mam tylko:
Kod: (php) [Zaznacz]
{{ resizer('images/plik.jpg', 100, 100) }}
i wyczyściłem cache, tzn usunąłem zawartość na ftpie.

Strony: [1] 2 3