Archiwa autora: Łukasz Adamczewski

Domyślne wiadomości błędu w symfony

Ponieważ w symfony domyślne wiadomości błędów są inicjalizowane w abstrakcyjnej klasie sfValidatorBase, ich wartości możemy zmienić na dwa sposoby.  

Dokumentacja kodu Symfony przy użyciu narzędzia phpdoc

Czasem przychodzi konieczność wygenerowania dokumentacji przy użyciu narzędzia phpdoc, w tym celu należy najpierw utworzyć odpowiedni plik konfiguracyjny w folderze config, w strukturze folderów narzuconych przez symfony. Następnie tworzymy plik phpdoc.ini i wypełniamy go następującą treścią:  

Przełączanie kontekstów aplikacji. Usuwanie cache’u dla innego kontekstu.

Ostatnio potrzebowałem wyczyścić automatycznie cache z poziomu backendu dla akcji lub komponentu w kontekście frontendu. Poniższy kod dotyczy usuwania przestarzałego cachu dla komponentu menu. Należy jeszcze pamiętać że przy dodawaniu komponentu trzeba dodać parametr dzięki któremu identyfikowany jest cache (tzw. tagging)

sfDoctrineRoute i własne zapytanie pobierania obiektu z routingu

Przydatny kod konfiugracji do routing.yml  

Przydatne Sztuczki Symfony

Poniżej mnóstwo cennych zastosowań symfony które warto znać do jeszcze lepszego programowania w tymże frameworku
 

Sortowanie Losowe w Doctrine

Wbrew temu co można wyczytać z różnych artykułów i pomysłów domorosłych programistów
$user = Doctrine::getTable('User')
->createQuery()
->orderBy('RAND()')
->fetchOne();
Ta metoda uzyskiwania losowych wpisów jest po pierwsze mało przenośna na inne systemy baz danych oraz bardzo mało efektywna. Zaleca się bardziej stosowanie takiej metody
		

Przydatne komendy Symfony CLI

Ten wpis poświęcony będzie najczęściej używanym komendom jakie daje nam do dyspozycji framework symfony:
 

Generowanie autora projektu w Symfony

Ostatnio zastanawiałem się jak domyślnie wypełnić autora dla projektu przy jego generacji.
symfony configure:author "Łukasz Adamczewski"
taka prosta komenda a jak wiele w kwestiach formalnych pomaga.

Połączenie Symfony z Zend Search Lucene

W procesie tworzenia aplikacji webowych, prędzej czy później stajemy przed problemem implementacji modułu wyszukującego po treści. Bywa że jest to droga przez mękę kiedy musimy ręcznie korzystać z Full-Text Search Functions wbudowanych w silnik bazodanowych. Jest to jeszcze bardziej denerwujące kiedy korzystamy z jakiegoś ORM’a i nie chcemy babrać się w surowych zapytaniach z palca.