Archiwa autora: Jakub Zalas - Strona 2

Wyszukiwanie plików i katalogów w PHP z komponentem Finder Symfony2

Komponent Finder sprawia, że wyszukiwanie plików i katalogów w PHP przestaje być męczące. Pozwala na filtrowanie po nazwie, wzorcu, rozmiarze, dacie modyfikacji i kilku innych kryteriach. W wyniku dostaniemy listę obiektów klasy SplFileInfo, która oferuje wygodny interfejs do pozyskiwania szczegółów na temat plików i katalogów.

Symfony2: 2.0 RC4 wydane

Symfony 2.0 RC4 jest już dostępne do pobrania. Wydanie zawiera mniejsze poprawki błędów, a główną zmianą są anotacje Doctrine. Czytaj więcej »

Tworzenie sparametryzowanych komend w PHP z komponentem Console Symfony2

Komponent Console Symfony2 ułatwia tworzenie sparametryzowanych komend w PHP. Odpowiada za niewdzięczną pracę parsowania wejścia i pisania na wyjście.

symfony 1.4.12 wydane

Symfony 1.4.12 zostało właśnie wydane. Obejmuje poprawki mniejszych błędów i literówek. W CHANGELOGu znajdziecie więcej szczegółów. Czytaj więcej »

Automatyczne ładowanie klas w dowolnym projekcie PHP z komponentem ClassLoader Symfony2

ClassLoader to komponent Symfony2, który odpowiada za automatyczne ładowanie klas zgodnie ze standardem PSR-0. Poza współpracą z kodem używającym przestrzeni nazw (ang. namespace), działa ze staromodnym już standardem PEAR (używanym też w Zendzie). Komponent sprawdza się równie dobrze poza Symfony.

Symfony2: 2.0 RC3 wydane

Ponowne wydanie naprawiające poprzednie. Komenda generate:doctrine:crud w RC2 jest popsuta. Fabien spędził poprzedni wieczór naprawiając problem i pisząc testy.  Czytaj więcej »

Symfony2: 2.0 RC2 wydane

Zmiany w ostatniej chwili nigdy nie są dobrym pomysłem. Niestety, Fabien popsuł kilka rzeczy w RC1. Symfony 2.0 RC2 to tylko poprawki do RC1. Czytaj więcej »

Kanał PEAR Symfony2

Jedną z zalet Symfony2 są komponenty. Stanowią mocny fundament frameworka, ale mogą być też stosowane niezależnie, w dowolnym projekcie: Czytaj więcej »

Symfony2: 2.0 RC1 wydane

Tak jest! Symfony Standard Edition 2.0 RC1 jest już gotowe do pobrania.

Wprawdzie zostanie wydane jeszcze kilka RC, ale kod Symfony można od teraz traktować jako dosyć stabilny. Czytaj więcej »

Symfony2 beta5 wydane

Spodziewaliśmy się Release Candidate, a mamy kolejną betę.

Czytaj więcej »